Als u zich erg slecht of wanhopig voelt, is het belangrijkste dat u dit deelt met uw omgeving. Als patiënt van Praktijk Lastage hoort bij uw omgeving ook uw behandelaar, mw. De Groot en uw huisarts. Mw. De Groot leest haar email en beluistert haar voicemail dagelijks, ook buiten werkdagen, tenzij zij op vakantie is. Dit is dan met u overlegd. In dat geval dient u eerst haar waarnemer te benaderen.

Praktijk Lastage beschikt echter niet over een 24/7 crisisdienst. Toch kan een situatie ontstaan waarin u met spoed hulp nodig heeft of wenst. Hoe u het beste kunt handelen, hangt af van de mate van spoed van uw probleem/situatie. Gebruik onderstaande informatie als richtlijn bij het inschatten van de mate van spoed:

  • Bel 1 1 2 bij een acute, levensbedreigende situatie.
  • Bel het spoednummer van uw huisarts bij zeer hoge, maar niet levensbedreigende spoed.
  • Urgente vragen die op antwoord kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, kunt u stellen via het contactformulier op de website of door een boodschap in te spreken op tel nr: +31 6 301 50 556.

Naast uw behandelaar bij Praktijk Lastage en uw huisarts, kunt u ook contact leggen met www.113online.nl. Deze organisatie biedt ondersteuning als u denkt aan zelfmoord. U kunt deze organisatie ook bellen op telefoonnummer: 0900 1130113.

Via Crisiskaart GGZ (Zie: http://www.crisiskaartggz.nl/crisiskaart/) kunt u een crisiskaart maken waarop voor u en uw omgeving staat aangegeven wat voor u belangrijk is in een geval dat u in crisis bent.

Ga naar boven