Als u zich erg slecht of wanhopig voelt, is het belangrijkste dat u dit deelt met uw omgeving. Als patiënt van Praktijk Lastage hoort bij uw omgeving ook uw behandelaar, mw. De Groot en uw huisarts. Mw. De Groot leest haar email en beluistert haar voicemail dagelijks, ook buiten werkdagen, tenzij zij op vakantie is. Dit is dan met u overlegd. In dat geval dient u eerst haar waarnemer te benaderen.

Praktijk Lastage beschikt echter niet over een 24/7 crisisdienst. Toch kan een situatie ontstaan waarin u met spoed hulp nodig heeft of wenst. Hoe u het beste kunt handelen, hangt af van de mate van spoed van uw probleem/situatie. Gebruik onderstaande informatie als richtlijn bij het inschatten van de mate van spoed:

  • Bel 1 1 2 bij een acute, levensbedreigende situatie.
  • Bel het spoednummer van uw huisarts bij zeer hoge, maar niet levensbedreigende spoed.
  • Urgente vragen die op antwoord kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, kunt u stellen via het contactformulier op de website of door een boodschap in te spreken op tel nr: +31 6 301 50 556.

Naast uw behandelaar bij Praktijk Lastage en uw huisarts, kunt u ook contact leggen met www.113online.nl. Deze organisatie biedt ondersteuning als u denkt aan zelfmoord. U kunt deze organisatie ook bellen op telefoonnummer: 0900 1130113.

Via Crisiskaart GGZ (Zie: http://www.crisiskaartggz.nl/crisiskaart/) kunt u een crisiskaart maken waarop voor u en uw omgeving staat aangegeven wat voor u belangrijk is in een geval dat u in crisis bent.

Zorgprestatiemodel 2022

Per 1 januari 2022 wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit heeft consequenties voor u, onder meer door de wijze waarop de zorgkosten berekend worden en met u afgerekend wordt. Download de folder

Door de nieuwe regels zien veel vrijgevestigde praktijken zich genoodzaakt om te sluiten. De NPO heeft hierover een documentaire gemaakt. Deze kunt u hier bekijken. https://www.npostart.nl/POW_05147972

Vind u het ook belangrijk dat u zelf uw behandelaar kan blijven kiezen, teken dan de petitie: https://zgpaanzet.petities.nl/

Praktijk Lastage gaat in 2022 door met het leveren van zorg, zonder contracten met zorgverzekeraars. Verdiep u daarom goed in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering in 2022.

Ga naar boven