Skip to main content

Tarieven, betaling en vergoeding

De tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Op deze pagina treft u informatie over waar u de actuele tariefinformatie van de Nederlandse Zorgautoriteit kunt raadplegen.


Tarieven

Waar kan ik de tariefinformatie van de NZA vinden?

Op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ treft u een lijst met actuele tarieven. Deze worden jaarlijks gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Op de geopende pagina:

  • Selecteer 'Tarievenzoeker'
  • Selecteer 'Individuele consulten'
  • Selecteer Setting: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II
  • Selecteer beroep: Arts - specialist arikel 14
  • Selecteer consult type: diagnostiek of behandeling
  • Selecteer tijdsduur: (bijvoorbeeld vanaf 45 min)

Druk op 'Zoeken' en in de tabel zal het geldende tarief getoond worden.

Naast tarieven voor 'consulten' zijn er tarieven voor een klein aantal andere prestataties zoals 'intercollegiaal overleg' ten behoeven de behandeling.

Is er een tarief voor het missen van een afspraak?

Indien u zich minimaal 24 uur van te voren afzegt of de afspraak wijzigt, dan is dat kostenvrij.

Indien u zich op het laatste moment afmeldt, d.w.z. minder dan 24 uur voor de afspraak, dan ontvangt u een factuur voor de gemiste afspraak. Het tarief hiervoor wordt per kalenderjaar vastgesteld en hangt samen met het NZA tarief. Per 2022 gaat het om 40% van de kosten van de geplande afspraak. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar, omdat het hier niet gaat om zorgkosten.

Hoe zitten de NZA tarieven in elkaar.

De NZA tarieven voor een consult zijn gebaseerd op de gedachte dat een behandelaar tijd heeft om de patient te spreken, maar ook om daar bijvoorbeeld iets over op te schrijven. Die indirecte tijdscomponent is impliciet, omdat de duur van het consult (= directe tijd) doorslaggevend is voor het bepalen van het tarief dat in rekening gebracht wordt.

Kunt u vooraf een nauwkeurige schatting geven van de kosten van mijn behandeling?

Aangezien de zorgbehoefte van elk individu verschillend is en de kosten worden berekend op basis van de bestede tijd dient u er rekening mee te houden dat uw unieke zorgbehoefte de uiteindelijke prijs zal bepalen. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 'Veelgebruikte productcodes en tarieven 2023' hieronder.

Betaling

Wanneer ontvang ik een factuur?

Betaling: U krijgt ieder kwartaal en/of bij het einde van de behandeling een gedetailleerde rekening per email toegezonden, die u zelf moet voldoen. U betaalt  - bij voorkeur - door het bedrag zelf over te boeken. U kunt daarbij gebruik maken van de betaallink die u per email ontvangt. Ook wordt u gevraagd om een doorlopende incassomachtiging te ondertekenen. Als de betaaltermijn verstreken is en u heeft nog niet betaald, dan zal het bedrag autmatisch afgeboekt worden.

Wat is de betalingstermijn van de factuur?

De betalingstermijn voor facturen is ongeveer 30 dagen. Deze termijn biedt voldoende tijd voor de zorgverzekering om uw factuur te vergoeden. In de praktijk kunt u beschikken over de vergoeding van de verzekeraar voordat u aan Praktijk Lastage moet betalen.

Wat gebeurd er als ik een factuur niet op tijd betaal?

Betalingstermijn:

Wanneer u de factuur ontvangt, heeft u 30 dagen de tijd om deze te betalen. Deze ruime termijn is bedoeld om u in staat te stellen uw declaratie bij uw zorgverzekeraar in te dienen en de vergoeding te ontvangen voordat u de factuur aan Praktijk Lastage betaalt.

Eerste betalingsherinnering:

Mocht u de factuur niet binnen de gestelde termijn betalen, dan ontvangt u een eerste betalingsherinnering. U krijgt vervolgens nog 2 weken om de factuur alsnog te voldoen. Aan deze eerste herinnering zijn geen extra kosten verbonden.

Tweede betalingsherinnering:

Indien de betaling uitblijft na de eerste betalingsherinnering, ontvangt u een tweede herinnering. Deze herinnering benadrukt het belang van een tijdige betaling. Ook dan heeft u nogmaals 2 weken om de betaling te voldoen, zonder extra kosten.

Geen betaling na de tweede betalingsherinnering:

Als u na de tweede betalingsherinnering de zorgfactuur nog steeds niet heeft betaald, start een incassotraject via een incassobureau. Aan dit traject zijn extra kosten verbonden, die voor uw rekening komen.

Vergoeding

Welke vergoeding krijg ik van mijn zorgverzekeraar?

U kunt de rekening(en) declareren bij uw zorgverzekering. Op basis van de door u gekozen polis berekent de zorgverzekering de vergoeding. U dient zelf te controleren welke dekking uw verzekering verleent voor ongecontracteerde specialistische GGZ en of hier aanvullende voorwaarden aan verbonden zijn.

Ik krijg niet mijn hele rekening vergoed - wat nu?

U bent verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening, ook al krijgt u niet alle kosten vergoedt van uw zorgverzekering.

Dreigt u in betalingsproblemen te komen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op zodat we samen een oplossing op maat kunnen afspreken.

NB: de kosten voor een te laat afgezegde afspraak zal een verzekeraar niet vergoeden, omdat dit geen 'zorg' betreft.

De zorgverzekeraar geeft aan dat er iets niet klopt aan de factuur en kan daarom niet vergoeden. Wat nu?

Neem zo snel mogelijk contact op met Praktijk Lastage. Als informatie mist op de factuur, dan zal de factuur aangepast worden en kunt u hem opnieuw indienen. Dit soort problemen komt helaas wel eens voor, maar wordt in de meeste gevallen snel opgelost.

Frequent gebruikte productcodes en tarieven

CodeDescription20232024
CO0074

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Behandeling 5 minuten

€ 50,10
€ 53,11
CO0204

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Behandeling 15 minuten

€ 88,70
€ 94,07
CO0334

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Behandeling 30 minuten

€ 148,89
€ 157,76
CO0464

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Behandeling 45 minuten

€ 210.66
€ 223,18
CO0594

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Behandeling 60 minuten

€ 250.71
€ 265,70
CO0724

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Behandeling 75 minuten

€ 308.61
€ 326,96
CO0139

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Diagnostiek 15 minuten

€ 109.63
€ 116,05
CO0399

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Diagnostiek 45 minuten

€ 247.32
€ 261,75
CO0529

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Diagnostiek 60 minuten

€ 284,62
€ 301,42
CO0659

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Diagnostiek 75 minuten

€ 346,76
€ 367,08
CO0789

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Diagnostiek 90 minuten

€ 424,98
€ 450,09
OV0007

Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II

€ 23,58
€ 25,05
OV0008

Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II

€ 71,88
€ 76,35
OV0018

Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden

€ 98,85
€ 104,69