De informatie over de eisen aan de verwijsbrief hieronder is uitsluitend bedoeld om patiënten / geïnteresseerden inzicht te geven in het zorgproces. Als het goed is weet een verwijzer hoe hij/zij een goede verwijsbrief moet opstellen. De brief moet aan enkele landelijk vastgestelde eisen voldoen en moet aanwezig zijn voorafgaand of tijdens het eerste contact met de psychiater.

Een verwijsbrief kan worden geschreven door

  • uw huisarts;
  • uw bedrijfsarts;
  • uw jeugdarts;
  • uw medisch specialist;

Op de verwijzing staan vermeld

  • de naam, functie en AGB-code van de verwijzer;
  • een handtekening en/of een praktijkstempel van de verwijzer;
  • een melding dat de verwijzing is voor gespecialiseerde GGZ; De verwijzing moet de keuze voor de gespecialiseerde GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport).
  • een vermoeden van een in de DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.
  • een datum; de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact).

Lees verder over: aanmelden Contactformulier

Restitutiepolissen 2019 bekend

In 2019 zijn er verschillende verzekeraars die zonder beperkende voorwaarden een restitutiepolis aanbieden. Lees hier meer over de restitutiepolissen in 2019 en kies de beste verzekering.

Ga naar boven