Overstappen van Zorgverzekeraar?

Ieder kalenderjaar heeft u in december de mogelijkheid om aan te geven dat u van zorgverzekeraar over wilt stappen. Afhankelijk van uw situatie kunnen iets hogere premiekosten lonen als daardoor de polisvoorwaarden beter aansluiten bij uw zorgbehoefte. De consumentenbond geeft een overzicht van de overwegingen die u kunt hebben en de regels die gelden met betrekking tot het overstappen. Ook kunt u gebruiken maken van de zorgvergelijker van de consumentenbond. Er zijn veel meer zorgvergelijkers, maar wees kritisch (Bron: ConsuWijzer) en neem ook kennis van deze tips bij het kiezen van een zorgverzekering.

Nederland kent in totaal elf zorgverzekeraars (concerns) die ieder op hun beurt risicodrager zijn voor meerdere labels, verzekeraars en volmachten (bron: zorgwijzer). Er zijn in 2021 meerdere verzekeraars die een restitutiepolis aanbieden (onder verschillende labels). Voor een behandeling in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg geeft een resitutiepolis in beginsel recht op een vergoeding van 100% van het NZA tarief, ook bij niet gecontracteerde zorgaanbieders. Het is echter raadzaam om u goed te laten informeren over de vraag of uw behandeling volledig gedekt wordt of dat de verzekeraar aanvullende voorwaarden stelt. Treed hierover van te voren over in gesprek met uw (beoogde) verzekeraar. Verzekeraars die een restitutiepolis aanbieden in 2021 staan weergegeven in onderstaande tabel. 

Gebruik de kolomfilters om de zoekopdracht te vernauwen. Bijvoorbeeld Beperkingen = - vernauwt de zoekopdracht tot uitsluitend restitutie zorgpolissen die geen aanvullende beperkingen hebben. In deze tabel staan alleen verzekeraars die (ook) een restitutiepolis aanbieden.


(1) Pas op: Traject chronisch in BGGZ niet toegestaan voor individuele vrijgevestigden!
(2) Pas op: Machtiging vooraf aanvragen in SGGZ bij ambulante behandeling van verslaving
(3) Pas op: Acte van Cessie niet toegestaan (Acte van Cessie is de mogelijkheid om een vordering over te dragen aan een ander)

Bovenstaande tabel is gebaseerd op de tabel met restitutiepolissen 2021 die is opgesteld door de ContractVrije Psycholoog. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

 

Ga naar boven