Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is daarom belangrijk dat u weet welke spelregels er zijn. Alles wat u met de psychiater bespreekt blijft in beginsel strikt vertrouwelijk. Een psychiater is een medisch specialist en valt daardoor automatisch onder de regels aangaande het medisch beroepsgeheim (art. 457 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek en in art. 88 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en artikel 272 Wetboek van Strafrecht). Zorgverleners zijn wettelijk verplicht om bepaalde medische gegevens van hun patiënten aan zorgverzekeraars door te geven. Hun medisch beroepsgeheim wordt in dat geval wettelijk doorbroken. Als u bezwaar heeft tegen deze wettelijk vastgelegde informatieverstrekking aan uw zorgverzekeraar of het DIS, dan kunt u samen met Praktijk Lastage een privacyverklaring opstellen (zie ook de informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens: bron 1, bron2 en de Stichting KDVP). In het aanmeldingsformulier kunt u aangeven wat uw voorkeuren zijn met betrekking tot de gegevensverstrekking.

Huisarts/Verwijzer

Het is een goed gebruik dat de psychiater uw huisarts een brief stuurt met een samenvatting van de intake en het behandelvoorstel als reactie op de verwijsbrief. Ook nadat de behandeling is afgesloten ontvangt uw huisarts een brief. Zodoende blijft uw huisarts op de hoogte van hoe het met u gaat. De inhoud van deze huisartsenbrieven wordt voor verzending met u besproken. U kunt dan ook aangeven dat u niet wilt dat de brief verzonden wordt. Uw huisarts valt ook onder de regels van het medisch beroepsgeheim. Als u niet verwezen bent door uw huisarts wordt daarnaast ook een brief verzonden aan uw verwijzer. Hiervoor geldt hetzelfde als voor uw huisarts.

Zorgverzekering

U ontvangt na 12 maanden een overzichtsfactuur van uw behandeling, welke u kunt indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Om voor declaratie in aanmerking te komen moet deze factuur aan diverse wettelijke eisen voldoen (zie ook paragraaf 3.4 uit de 'Regeling Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg'). De factuur vermeldt (onder andere) de DBC prestatiecode, een code waaruit de hoofdclassificatie van de diagnose in combinatie met het aantal minuten geleverde zorg is af te leiden. Als u er bezwaar tegen heeft dat de ziektekostenverzekeraar uw hoofdiagnose verneemt, dan kunt u een beroep doen op het privacy reglement. U dient dan samen met de psychiater een privacyverklaring op te stellen en te ondertekenen. U dient deze verklaring dan tijdig op te sturen aan uw verzekeraar. Deze moet dan de factuur ook zonder diagnose vergoeden. Ook wordt dan een aangepast tarief gedeclareerd (zie punt "privacytarieven" bij deze link) waaruit de zorgverzekeraar niet alsnog uw diagnose kan afleiden. Tot slot kunt u besluiten om de factuur van Praktijk Lastage niet te declareren bij uw verzekeraar. In dat geval hoeft u geen privacyverklaring op te stellen voor uw zorgverzekeraar, maar nog steeds wel voor het DIS (zie hieronder).

Het landelijke DBC-informatiesysteem

Het DBC Informatie Systeem (DIS) is een systeem waarmee de overheid probeert inzicht te krijgen in de verleende zorg en bekostiging daarvan. Zorgaanbieders moeten een zogeheten minimale dataset aanleveren aan het DIS. De gegevens worden versleuteld op een wijze dat ze niet herleidbaar zijn tot personen. Dit heet pseudonimisering.

Stichting Benchmarking GGZ

Stichting Benchmark GGZ heeft als doel de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door als onafhankelijke partij transparantie te bieden over de behandelresultaten. Ook deze partij wil de hierboven genoemde minimale dataset ontvangen + aanvullende gegevens over ROM. Praktijk Lastage levert geen gegevens aan SBG omdat hiervoor de rechtsgrond ontbreekt.

Medisch dossier

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een digitaal dossier. Dit dossier is uitsluitend opgeslagen op de computer van de psychiater en een backup-server die in het pand van Praktijk Lastage staat. De inhoud van uw dossier is niet voor derden toegankelijk. Het dossier wordt cf de wet WGBO 15 jaar bewaard. U kunt hier meer lezen over het medisch dossier. Zie ook de informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veilig e-mailen met Praktijk Lastage via Proton Mail.

Communicatie tussen u en officiële partijen verloopt steeds vaker via email. Het is daarom belangrijk dat uw gegevens veilig en privé zijn. Wilt u bijvoorbeeld niet dat uw e-mails worden gescand om het internet advertentieaanbod op u af te stemmen, dan is het gebruik van een ‘gratis’ mailaccount meestal geen goed idee omdat dit volgens de bijbehorende gebruikersvoorwaarden mag. Daarnaast zijn de meeste van deze mailadressen niet versleuteld, waardoor e-mails te onderscheppen zijn door derden.

Wilt u over uw gezondheidsklachten met Praktijk Lastage liever via een veilig, versleuteld e-mailadres communiceren, dan kunt u er voor kiezen om een mailadres bij protonmail.com te nemen. Hoewel deze e-mail service ook gratis is als u kiest voor het basisaccount, worden de e-mails tussen protonmail gebruikers volledig versleuteld en niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. Er is ook een app voor Iphone, Android en een webmail dienst.

Het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is ondergebracht bij protonmail. Als u ook beschikt over een (gratis) protonmailadres en deze gebruikt voor uw communicatie met Praktijk Lastage, dan verloopt deze communicatie via een versleutelde verbinding – dat is wel zo prettig. Uw e-mails zijn tevens niet toegankelijk voor derden, noch worden deze gegevens gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Verder lezen over klachtenregeling Contactformulier

Wilt u ook veilig en privé communiceren over uw gezondheidsklachten? Mail dan met een gratis protonmailadres. Lees meer >>>

Restitutiepolissen 2022 bekend

In 2022 zijn er verschillende verzekeraars die zonder beperkende voorwaarden een restitutiepolis aanbieden. Lees hier hier meer over de restitutiepolissen in 2022 en kies de beste verzekering.

Zorgprestatiemodel 2022

Per 1 januari 2022 wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit heeft consequenties voor u, onder meer door de wijze waarop de zorgkosten berekend worden en met u afgerekend wordt. Download de folder

Door de nieuwe regels zien veel vrijgevestigde praktijken zich genoodzaakt om te sluiten. De NPO heeft hierover een documentaire gemaakt. Deze kunt u hier bekijken. https://www.npostart.nl/POW_05147972

Vind u het ook belangrijk dat u zelf uw behandelaar kan blijven kiezen, teken dan de petitie: https://zgpaanzet.petities.nl/

Praktijk Lastage gaat in 2022 door met het leveren van zorg, zonder contracten met zorgverzekeraars. Verdiep u daarom goed in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering in 2022.

Ga naar boven