Intake

Na een geslaagde aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een intake. De intake volgt de richtlijn psychiatrische diagnostiek. Het doel van de intake is het onderzoeken van de aard en de oorzaken van uw klachten, zodat deze geclassificeerd kunnen worden en een diagnose kan worden gesteld. Met deze gegevens kan vervolgens een behandelplan worden opgesteld en uitgevoerd. Het betreft een uitgebreid onderzoek dat gemiddeld 2 x 45 minuten in beslag zal nemen, exclusief de verslaglegging. Als onderdeel van het intakeproces kunt u gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen. Indien geïndiceerd, kan ook lichamelijk onderzoek noodzakelijk zijn. Het kan gebeuren dat de intake verdeeld wordt over meerdere zittingen. De conclusies worden na de intake met u besproken en u krijgt een behandeladvies. Het behandeladvies valt meestal in 1 van de 3 onderstaande trajecten:

  • Met uw instemming volgt u een behandeling bij Praktijk Lastage.
  • U krijgt het advies hulp te zoeken bij een instelling die voor uw specifieke problematiek behandelmogelijkheden biedt.
  • U wordt terugverwezen naar de huisarts met een behandeladvies.

Behandeling

Indien een behandeling bij Praktijk Lastage een mogelijkheid is en u daarvoor kiest, dan stelt de psychiater een behandelplan op. Dit plan wordt voorafgaand aan de behandeling met u besproken en door u en de psychiater ondertekend. In het behandelplan worden o.a. afspraken vastgelegd over:

  • Het behandeldoel.
  • De behandelvorm.
  • Eventuele medicatie.
  • De frequentie en duur van de behandeling.

Er is geen limiet aan het aantal zittingen. Wel wordt door de psychiater de effectiviteit van de behandeling in de gaten gehouden. Hiertoe wordt u verzocht een vragenlijst (Routine Outcome Measurement, ROM) in te vullen aan het begin en einde van uw behandeling. Bij langdurige behandelingen kan de vragenlijst ook tussentijds afgenomen worden. Het behandelplan wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg.

Lees verder over betaling Contactformulier

Ga naar boven