Kies nu de beste zorgverzekering voor 2023

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

Tot 31 december 2022 kunt u ervoor kiezen om van zorgverzekeraar en type zorgverzekering te veranderen, om uw verzekering beter aan te laten sluiten bij uw zorgbehoefte en financiële situatie. De bovenstaande teller geeft aan hoeveel tijd er nog over is om over te stappen.

Nieuwe tarieven in 2023

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks nieuwe tarieven vast voor de geestelijke gezondheidszorg. De volledige set tarieven voor 2023 is te vinden door >>> hier <<< te klikken. Aan het einde van deze pagina ziet u een overzicht van productcodes die in 2022 op onze facturen zijn gebruikt en de bijbehorende tarieven in 2022/2023.

Restitutie polis

Het aantal zorgverzekeringen dat 100% van uw zorgkosten bij Praktijk Lastage dekt, is in 2023 beperkt tot de hieronder genoemde verzekeringen:

BedrijfMaandelijks / polisLink
Zilveren Kruis

€ 152.75 Basis Exclusief

Lees meer
a.s.r.*

€156.50 Basisverzekering Restitutie

Lees meer
CZ**

€ 149.00 Zorgkeuzepolis

Lees meer
IZZ (CZ voor de Zorg)**

€ 149.00 Zorgkeuzepolis

Lees meer
Stad Holland ☼ !

€ 140.75 Zorgpolis

Lees meer
Aevitae* ☼

€ 149.95 Basisverzekering Restitutie / Eigen Keuze

Lees meer
Menzis

€ 152.75 Menzis Basis Vrij

Lees meer

 * Bij deze zorgpolis moet u de zorgverzekeraar om toestemmings vragen voorafgaand aan de behandeling.

** Bij deze zorgpolis wordt in de loop van 2023 duidelijk hoe het om zal gaan met de akkoordverklaring voor ongecontracteerde GGZ zonder opname.

☼ Wilt u in plaats van een goedkoper merkloos medicijn dat de zorgverzekeraar 100% vergoed het duurdere merkmiddel geleverd krijgen? Alleen bij deze restitutiepolissen krijgt u de prijs van het merkloze middel vergoed (bij een restitutieverzekering) - bij andere restitutiepolissen krijgt u geen vergoeding.

! Bij deze verzekering moet u een verzekeringsadviseur kiezen om te kunnen registreren. Het doel van deze voorwaarde is onduidelijk.

Alle in bovenstaande tabel genoemde verzekeringen zijn zogenaamde 'restitutiepolissen'. Praktijk Lastage raadt dit type zorgverzekering aan omdat deze de kosten van uw behandeling bij Praktijk Lastage volledig vergoeden.

Aangezien Praktijk Lastage geen contracten heeft met zorgverzekeraars, zult u de eisen van uw polis met betrekking tot 'ongecontracteerde zorg' goed moeten doorlezen. Let op: Praktijk Lastage voldoet aan alle kwaliteitseisen van de Rijksoverheid en beschikt over een actueel 'kwaliteitsstatuut', dat u hier kunt controleren.

Ondanks de claim van 'restitutie'-verzekeringen dat u volledige keuzevrijheid heeft voor zorgverleners, moet u mogelijk om toestemming vragen voordat u een behandeling start bij een niet-gecontracteerde zorgverlener zoals Praktijk Lastage. In bovenstaande tabel is aangegeven voor welke zorgpolissen dit geldt.

Bij de toestemmingsprocedure vraagt de zorgverzekeraar om gedetailleerde medische informatie, waaronder de verwijsbrief van uw huisarts, diagnostische informatie, behandelplan, DSM-classificatie, enz.

Een deel van deze informatie kan niet worden verstrekt voordat u in zorg komt, waardoor zowel consumenten als zorgverleners in het ongewisse blijven over hoe de gevraagde informatie verstrekt kan worden ten behoeve van het verkrijgen van toestemming, terwijl die informatie nog niet beschikbaar is. Praktijk Lastage heeft deze kwestie aangekaart bij de Nederlandse Zorgautoriteit, maar is nog in afwachting van een reactie.

Als uw zorgpolis (zie: beschikbare types) de kosten van uw zorgverlener (bijvoorbeeld Praktijk Lastage) niet volledig dekt, betaalt u uiteindelijk zelf een deel van uw zorgkosten. Het percentage/bedrag dat aan u wordt vergoed verschilt per verzekeraar en polis.

Als u niet voor een restitutiepolis kiest, vergt het vinden van de beste alternatieve verzekeringspolis enige studie. U zult dan willen vergelijken welk bedrag elke polis zal terugbetalen. Om u te helpen bij dit onderzoek staan de productcodes die in 2022 op onze facturen gebruikt zijn met de NZa-tarieven van 2022/2023 onderaan deze pagina. Meestal vermelden zorgverzekeraars op hun websites het bedrag dat ze zullen vergoeden voor elke productcode (zoek 'vergoedingen').

Vrije keuze medicijnen

Als u medicatie gebruikt is het goed om te bekijken welke vergoedingen uw zorgverzekeraar biedt. Een handig hulpmiddel hierbij is een overzicht gemaakt door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Hierin ziet u in één oogopslag hoe zorgverzekeraars de apotheekzorg in 2023 vergoeden. In dit overzicht is een aantal vergoedingen opgenomen die al dan niet gedekt worden vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld of de keuze voor een geneesmiddel per zorgverzekeraar vrij is, en of de medicatiebeoordeling wordt vergoed. Deze informatie kunt u gebruiken bij uw afweging voor een keuze voor een zorgverzekeringspolis in 2023. U kunt het overzicht >>> hier <<< downloaden.

Morele overwegingen bij het kiezen van een zorgverzekering

Een ander aspect om rekening mee te houden is dat alle Nederlandse zorgverzekeraars veel geld investeren in aandelen en beleggingen en uw keuze voor zorgverzekeraar indirect invloed heeft op het type wereld waarin u kiest om in te leven. Sommige verzekeringsmaatschappijen kiezen ervoor om te investeren in bijvoorbeeld de tabaksindustrie of wapenindustrie. Het is uw recht om te kiezen welke verzekering het beste bij u past, maar misschien wilt u lezen hoe deze bedrijven uw zorggeld investeren, zie: eerlijkegeldwijzer.nl

2023 Veel gebruikte product codes and tarieven

CodeDescription20222023
CO0074

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Behandeling 5 minuten

€ 47.25
€ 50.10
CO0204

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Behandeling 15 minuten

€ 83.69
€ 88.70
CO0334

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Behandeling 30 minuten

€ 140.49
€ 148.89
CO0464

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Behandeling 45 minuten

€ 198.69
€ 210.66
CO0594

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Behandeling 60 minuten

€ 236.41
€ 250.71
CO0724

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Behandeling 75 minuten

€ 290.92
€ 250.71
CO0139

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Diagnostiek 15 minuten

€ 103.38
€ 109.63
CO0399

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Diagnostiek 45 minuten

€ 233.18
€ 247.32
CO0529

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Diagnostiek 60 minuten

€ 268.31
€ 284.62
CO0659

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Diagnostiek 75 minuten

€ 326.74
€ 346.76
CO0789

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts - specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Diagnostiek 90 minuten

€ 400.69
€ 424.98
OV0007

Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II

€ 22.18
€ 23.58
OV0008

Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II

€ 67.62
€ 71.88
OV0018

Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden

€ 91.78
€ 36.29
© Praktijk Lastage. All rights reserved.