Waarvoor kunt u bij Praktijk Lastage terecht?

Praktijk Lastage biedt:

  • Diagnostiek en behandeling van klachten en/of begeleiding tijdens en in het eerst jaar na de zwangerschap. Dit kan behandeling van klachten zijn, met of zonder medicatie, maar ook begeleiding als er eerder rondom de zwangerschap klachten zijn geweest en die graag voorkomen worden dan wel tijdig behandeld. Zo wordt er o.a. samen met u en uw partner een signaleringsplan gemaakt.
  • Daarnaast biedt Praktijk Lastage diagnostiek en behandeling bij stemmingsklachten, angstklachten en klachten in de interactie met uzelf en anderen (persoonlijkheidsproblematiek).

 

De conclusies van het diagnostische proces worden na de intake met u besproken en u krijgt een behandeladvies. Het behandeladvies valt meestal in 1 van de 3 onderstaande trajecten:

  • Met uw instemming volgt u een behandeling bij Praktijk Lastage.
  • U krijgt het advies hulp te zoeken bij een instelling die voor uw specifieke problematiek behandelmogelijkheden biedt.
  • U wordt terugverwezen naar de huisarts met een behandeladvies.

Praktijk Lastage kan niet behandelen:

Alle zorg die een 24/7 bereikbaarheid vereist, zoals bij mensen met psychotische stoornissen, ernstige verslavingsproblematiek en/of ernstige sociale problematiek.

Behandelvormen

Een behandeling bij Praktijk Lastage valt altijd in één van 3 categorieën: medicamenteuze behandeling, psychotherapie, een combinatie van medicamenteuze behandeling en psychotherapie. De behandeling volgt in beginsel altijd een door de beroepsgroep daartoe opgestelde richtlijn (link 1, link 2, link 3).

Ga naar boven