Waarvoor kunt u bij Praktijk Lastage terecht?

Praktijk Lastage biedt:

  • Diagnostiek en behandeling van klachten en/of begeleiding tijdens en in het eerst jaar na de zwangerschap. Dit kan behandeling van klachten zijn, met of zonder medicatie, maar ook begeleiding als er eerder rondom de zwangerschap klachten zijn geweest en die graag voorkomen worden dan wel tijdig behandeld. Zo wordt er o.a. samen met u en uw partner een signaleringsplan gemaakt.
  • Daarnaast biedt Praktijk Lastage diagnostiek en behandeling bij stemmingsklachten, angstklachten en klachten in de interactie met uzelf en anderen (persoonlijkheidsproblematiek).

 

De conclusies van het diagnostische proces worden na de intake met u besproken en u krijgt een behandeladvies. Het behandeladvies valt meestal in 1 van de 3 onderstaande trajecten:

  • Met uw instemming volgt u een behandeling bij Praktijk Lastage.
  • U krijgt het advies hulp te zoeken bij een instelling die voor uw specifieke problematiek behandelmogelijkheden biedt.
  • U wordt terugverwezen naar de huisarts met een behandeladvies.

Praktijk Lastage kan niet behandelen:

Alle zorg die een 24/7 bereikbaarheid vereist, zoals bij mensen met psychotische stoornissen, ernstige verslavingsproblematiek en/of ernstige sociale problematiek.

Behandelvormen

Een behandeling bij Praktijk Lastage valt altijd in één van 3 categorieën: medicamenteuze behandeling, psychotherapie, een combinatie van medicamenteuze behandeling en psychotherapie. De behandeling volgt in beginsel altijd een door de beroepsgroep daartoe opgestelde richtlijn (link 1, link 2, link 3).

Restitutiepolissen 2022 bekend

In 2022 zijn er verschillende verzekeraars die zonder beperkende voorwaarden een restitutiepolis aanbieden. Lees hier hier meer over de restitutiepolissen in 2022 en kies de beste verzekering.

Zorgprestatiemodel 2022

Per 1 januari 2022 wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit heeft consequenties voor u, onder meer door de wijze waarop de zorgkosten berekend worden en met u afgerekend wordt. Download de folder

Door de nieuwe regels zien veel vrijgevestigde praktijken zich genoodzaakt om te sluiten. De NPO heeft hierover een documentaire gemaakt. Deze kunt u hier bekijken. https://www.npostart.nl/POW_05147972

Vind u het ook belangrijk dat u zelf uw behandelaar kan blijven kiezen, teken dan de petitie: https://zgpaanzet.petities.nl/

Praktijk Lastage gaat in 2022 door met het leveren van zorg, zonder contracten met zorgverzekeraars. Verdiep u daarom goed in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering in 2022.

Ga naar boven