Waarvoor kunt u bij Praktijk Lastage terecht?

Diagnostiek:

Alle psychiatrische aandoeningen.

De conclusies van het diagnostische proces worden na de intake met u besproken en u krijgt een behandeladvies. Het behandeladvies valt meestal in 1 van de 3 onderstaande trajecten:

  • Met uw instemming volgt u een behandeling bij Praktijk Lastage.
  • U krijgt het advies hulp te zoeken bij een instelling die voor uw specifieke problematiek behandelmogelijkheden biedt.
  • U wordt terugverwezen naar de huisarts met een behandeladvies.

Praktijk Lastage kan behandelen:

Mensen die lijden aan onder andere stemmingsstoornissen, angststoornis, persoonlijkheidsproblematiek, traumata of psychische klachten tijdens de zwangerschap. Deze lijst is niet uitputtend.

Praktijk Lastage kan niet behandelen:

Alle zorg die een 24/7 bereikbaarheid vereist, zoals bij mensen met psychotische stoornissen, ernstige verslavingsproblematiek en/of ernstige sociale problematiek.

Behandelvormen

Een behandeling bij Praktijk Lastage valt altijd in één van 3 categorieën: medicamenteuze behandeling, psychotherapie, een combinatie van medicamenteuze behandeling en psychotherapie. De behandeling volgt in beginsel altijd een door de beroepsgroep daartoe opgestelde richtlijn (link 1, link 2, link 3).

Ga naar boven