Praktijk Lastage werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit biedt u voordelen ten opzichte van een behandeling bij een GGZ-instelling met contracten.

  • De inhoud van de zorg die u ontvangt wordt niet beïnvloed door voor u onbekende prijsafspraken tussen uw zorgaanbieder en uw verzekeraars over vergoedingen van de zorg. Zo kan de psychiater de zorg beter afstemmen op uw behoefte en is er geen maximale hoeveelheid tijd die zij mag besteden. Door de kleinschaligheid van de praktijk kunt u bovendien sneller en sterker het gevoel krijgen dat er oprechte aandacht voor u is en dat u niet slechts een nummer bent in een enorm grote organisatie. Bij instellingen met prijsafspraken wordt de duur van een behandeling vaak door financiële prikkels vanuit de verzekeraars verkort zonder dat u daar weet van heeft.
  • U kunt altijd bij Praktijk Lastage terecht als er ruimte is in de behandelagenda en er geschikte zorg aangeboden kan worden. U kunt meestal op zeer korte termijn gezien worden door de psychiater (meestal binnen 2 weken). Ook is er meestal geen wachttijd voor het starten van een behandeling. Bij instellingen met prijsafspraken zijn de wachttijden vaak lang en kan het voorkomen dat het overeengekomen zorgbudget van een bepaalde verzekeraar al op is. Dit betekent voor u dat u dan op een wachtlijst terecht komt of zich niet kunt aanmelden, terwijl patiënten die bij een andere zorgverzekeraar verzekerd zijn nog wel terecht kunnen.
  • U kunt bezwaar maken tegen het delen van privacy gevoelige informatie met uw zorgverzekeraar en het DBC informatiesysteem. Lees meer over privacy. Ook bent u als patiënt in sterkere mate dan bij de reguliere GGZ anoniem – u zult zich nooit geconfronteerd zien met een volle wachtkamer.
  • U wordt uitsluitend door een psychiater (medisch specialist) gezien/behandeld. Bij instellingen met prijsafspraken wordt de behandeling meestal uitgevoerd door basispsychologen of gz-psychologen.

Contactformulier

Restitutiepolissen 2022 bekend

In 2022 zijn er verschillende verzekeraars die zonder beperkende voorwaarden een restitutiepolis aanbieden. Lees hier hier meer over de restitutiepolissen in 2022 en kies de beste verzekering.

Zorgprestatiemodel 2022

Per 1 januari 2022 wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit heeft consequenties voor u, onder meer door de wijze waarop de zorgkosten berekend worden en met u afgerekend wordt. Download de folder

Door de nieuwe regels zien veel vrijgevestigde praktijken zich genoodzaakt om te sluiten. De NPO heeft hierover een documentaire gemaakt. Deze kunt u hier bekijken. https://www.npostart.nl/POW_05147972

Vind u het ook belangrijk dat u zelf uw behandelaar kan blijven kiezen, teken dan de petitie: https://zgpaanzet.petities.nl/

Praktijk Lastage gaat in 2022 door met het leveren van zorg, zonder contracten met zorgverzekeraars. Verdiep u daarom goed in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering in 2022.

Ga naar boven