IMG 1355 smallerU bent op zoek naar een effectieve behandeling voor uw klachten. Een behandeling in de gespecialiseerde GGZ gaat altijd over onderwerpen die u persoonlijk sterk raken. Het is daarom goed voorstelbaar dat u het prettig en belangrijk vindt om voorafgaand aan uw keuze voor een behandelaar te weten met wie u te maken krijgt en over welke professionele kwalificaties en ervaring deze behandelaar beschikt.

Indien u kiest voor Praktijk Lastage zal het hele traject van diagnose en behandeling uitgevoerd worden door Angela de Groot (1975). Zij is arts en heeft als medisch specialisme psychiatrie. Mw. De Groot heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Academisch Medisch Centrum (AMC; artsexamen: mei 2005). Haar specialisatie tot psychiater heeft zij afgerond in november 2010 bij het Leids Universitair Medisch Centrum.

Tijdens haar specialisatie heeft Mw. De Groot gewerkt bij de consultatieve dienst van de afdeling psychiatrie in het LUMC, op de gesloten opname afdeling van GGZ Leiden te Oegstgeest en bij de polikliniek voor stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen van GGZ Leiden en omstreken. Daarna heeft mw. De Groot in het kader van haar specialisatie gewerkt bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam en het Acuut Behandelteam Centrum/Oud West. Tot slot volgde zij een keuzestage ter afronding van de opleiding tot psychiater bij het Centrum voor Psychotherapie en Nederlands Psychoanalytisch Instituut.

Mw. De Groot vervolgde haar loopbaan in februari 2011 als teampsychiater bij De Hoofdlijn, praktijk voor psychotherapie en psychiatrie, alwaar zij tot mei 2016 werkzaam is. Daar heeft ze zich bekwaamd in het kleinschalig en patiëntgericht werken.  Zij blijft haar kennis en vaardigheden bijhouden en uitbreiden. Mw. De Groot heeft onlangs de vervolgopleiding EMDR afgerond. Zij heeft veel ervaring met de behandeling van:

  • Stemmingsstoornissen (bijvoorbeeld: depressie).
  • Angststoornissen.
  • Persoonlijkheidsstoornissen.
  • Eetstoornissen als secundaire diagnose.
  • Traumaverwerking, eventueel met behulp van EMDR.
  • Psychische klachten tijdens de zwangerschap (evt adviezen ten behoeve van medicatiegebruik).

Persoonlijke benadering

Ik ben en zie mijzelf als medisch specialist. Ik probeer u te begeleiden naar een langdurige verlichting van uw psychische klachten door middel van wetenschappelijk bewezen effectieve strategieën. Zo zou ik u kunnen voorstellen om een periode medicatie te gebruiken ter verlichting van uw klachten indien dit medisch geïndiceerd is, en u daarnaast psychotherapie te geven. De keuze of u een dergelijk advies opvolgt is aan u en de argumenten voor en tegen bijv gebruik van medicatie zullen uiteraard onderdeel van de gesprekken zijn die wij met elkaar voeren. Mijn psychotherapeutische houding is er op gericht om u te steunen en te begeleiden naar het verminderen van uw klachten, zowel op korte als lange termijn. Hierbij kijk ik naar u open, onbevooroordeeld en vanuit een modern psychodynamisch perspectief. Het tempo van de therapie wordt door u bepaald, omdat een verandering in hoe u naar bijvoorbeeld uw angsten, gebeurtenissen in uw leven of uzelf kijkt zich niet laat dwingen.

Lidmaatschappen:

Aanmeldingsprocedure

Restitutiepolissen 2022 bekend

In 2022 zijn er verschillende verzekeraars die zonder beperkende voorwaarden een restitutiepolis aanbieden. Lees hier hier meer over de restitutiepolissen in 2022 en kies de beste verzekering.

Zorgprestatiemodel 2022

Per 1 januari 2022 wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit heeft consequenties voor u, onder meer door de wijze waarop de zorgkosten berekend worden en met u afgerekend wordt. Download de folder

Door de nieuwe regels zien veel vrijgevestigde praktijken zich genoodzaakt om te sluiten. De NPO heeft hierover een documentaire gemaakt. Deze kunt u hier bekijken. https://www.npostart.nl/POW_05147972

Vind u het ook belangrijk dat u zelf uw behandelaar kan blijven kiezen, teken dan de petitie: https://zgpaanzet.petities.nl/

Praktijk Lastage gaat in 2022 door met het leveren van zorg, zonder contracten met zorgverzekeraars. Verdiep u daarom goed in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering in 2022.

Ga naar boven