U kunt bij Praktijk Lastage ook zonder verwijzing terecht. Het tarief van de psychiater zult u dan zelf moeten betalen. De mogelijkheid om de psychiater te consulteren zonder verwijzing is mogelijk toch interessant voor u. Hieronder worden de mogelijke situaties en voordelen puntsgewijs behandeld.

  • Indien u niet beschikt over een Nederlandse zorgverzekering, kunt u toch de specialistische medische zorg inkopen waar u behoefte aan heeft.
  • Ook kan het zijn dat u op heel korte termijn slechts enkele malen een psychiater zou willen consulteren, zonder dat anderen daar weet van hebben.
  • Ook zou u mogelijk een psychiater willen consulteren indien u op zoek bent naar verdieping in uw bewustzijn en handelen, zonder dat u een psychiatrische diagnose volgens de DSM wenst te krijgen. U kunt dan wel beschikken over de medisch specialistische en therapeutische kennis van de psychiater zonder dat u 'ziek' bent. Dergelijke gesprekken, die meer het karakter van coachingsgesprekken hebben, worden soms vergoed door een werkgever of opleiding in het kader van persoonlijke en loopbaanontwikkelingstrajecten. Onder voorwaarden zijn deze kosten belastingaftrekbaar. Informeer hiernaar bij de belastingdienst.
  • U kunt uw redenen hebben waarom u absoluut anoniem wilt blijven en de wettelijk vastgelegde privacy clausule (zie: Privacy) voor u niet toereikend is. Voor een consultatie zonder verwijzing en zonder diagnose geldt geen wettelijke informatieplicht, zoals deze er wel is voor de vanuit de basiszorg geleverde zorg. Daarnaast geldt wel het beroepsgeheim van de medisch specialist.

 

Het tarief in 2017 voor een consult zonder verwijzing is €150,- per 60 minuten. Dit tarief wordt naar rato van de daadwerkelijk bestede tijd verrekend. Over dit tarief is 21% BTW verschuldigd, omdat het geen wettelijk verzekerde zorg betreft. Indien u specifieke gegevens op uw factuur wenst voor bijvoorbeeld uw niet-Nederlandse zorgverzekering of om voor eventuele belastingteruggave in aanmerking te komen, wordt u vriendelijke verzocht dit op tijd aan te geven.

Contactformulier

 

Wachttijd

Momenteel is de praktijk vol. Er worden geen nieuwe patiënten aangenomen. De praktijk richt haar dienstverlening op zwangeren en pas bevallen vrouwen. Behoort uw zorgvraag niet tot deze categorie, dan kan de praktijk geen passend zorgaanbod aanbieden.

 

Currently the practise is at capacity and cannot accept new clients. The practice currently limits its scope to pregnant women and women who recently gave birth. In case your need for care is unrelated to this scope, the practise is unable to provide a fitting solution.

Wilt u ook veilig en privé communiceren over uw gezondheidsklachten? Mail dan met een gratis protonmailadres. Lees meer >>>

Restitutiepolissen 2022 bekend

In 2022 zijn er verschillende verzekeraars die zonder beperkende voorwaarden een restitutiepolis aanbieden. Lees hier hier meer over de restitutiepolissen in 2022 en kies de beste verzekering.

Zorgprestatiemodel 2022

Per 1 januari 2022 wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit heeft consequenties voor u, onder meer door de wijze waarop de zorgkosten berekend worden en met u afgerekend wordt. Download de folder

Door de nieuwe regels zien veel vrijgevestigde praktijken zich genoodzaakt om te sluiten. De NPO heeft hierover een documentaire gemaakt. Deze kunt u hier bekijken. https://www.npostart.nl/POW_05147972

Vind u het ook belangrijk dat u zelf uw behandelaar kan blijven kiezen, teken dan de petitie: https://zgpaanzet.petities.nl/

Praktijk Lastage gaat in 2022 door met het leveren van zorg, zonder contracten met zorgverzekeraars. Verdiep u daarom goed in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering in 2022.

Ga naar boven