[Needs translating]

Om voor vergoeding van uw behandelingskosten in aanmerking te komen dient u een verwijsbrief mee te nemen of op te sturen naar de Praktijk Lastage. De informatie over de eisen aan de verwijsbrief hieronder is uitsluitend bedoeld om u inzicht te geven in het zorgproces. Als het goed is weet uw verwijzer hoe hij/zij een goede verwijsbrief moet opstellen. De brief moet aan enkele landelijk vastgestelde eisen voldoen en moet aanwezig zijn voorafgaand of tijdens het eerste contact met de psychiater.

Uw verwijsbrief kan worden geschreven door

  • uw huisarts;
  • uw bedrijfsarts;
  • uw jeugdarts;
  • uw medisch specialist;

Op de verwijzing staan vermeld

  • de naam, functie en AGB-code van de verwijzer;
  • een handtekening en/of een praktijkstempel van de verwijzer;
  • een melding dat de verwijzing is voor gespecialiseerde GGZ; De verwijzing moet de keuze voor de gespecialiseerde GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport).
  • een vermoeden van een in de DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.
  • een datum; de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact).
Go to top