Praktijk Lastage werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit biedt u voordelen ten opzichte van een behandeling bij een GGZ-instelling met contracten.

    • 1De inhoud van de zorg die u ontvangt wordt niet beïnvloed door voor u onbekende prijsafspraken tussen uw zorgaanbieder en uw verzekeraars over vergoedingen van de zorg. Zo kan de psychiater de zorg beter afstemmen op uw behoefte en is er geen maximale hoeveelheid tijd die zij mag besteden. Door de kleinschaligheid van de praktijk kunt u bovendien sneller en sterker het gevoel krijgen dat er oprechte aandacht voor u is en dat u niet slechts een nummer bent in een enorm grote organisatie. Bij instellingen met prijsafspraken wordt de duur van een behandeling vaak door financiële prikkels vanuit de verzekeraars verkort zonder dat u daar weet van heeft.
    • 2U kunt altijd bij Praktijk Lastage terecht als er ruimte is in de behandelagenda en er geschikte zorg aangeboden kan worden. Bij instellingen met prijsafspraken kan het voorkomen dat het overeengekomen zorgbudget van een bepaalde verzekeraar al op is. Dit betekent voor u dat u dan op een wachtlijst terecht komt of zich niet kunt aanmelden, terwijl patiënten die bij een andere zorgverzekeraar verzekerd zijn nog wel terecht kunnen.
    • 3U kunt bezwaar maken tegen het delen van privacy gevoelige informatie met uw zorgverzekeraar en het DBC informatiesysteem. Lees meer over privacy. Ook bent u als patiënt in sterkere mate dan bij de reguliere GGZ anoniem – u zult zich nooit geconfronteerd zien met een volle wachtkamer.
    • 4U wordt uitsluitend door een psychiater gezien/behandeld. Bij instellingen met prijsafspraken wordt de behandeling meestal uitgevoerd door basispsychologen of gz-psychologen.
    • 5U dient de rekening van uw behandeling voor te schieten en u dient goed verzekerd te zijn. Als de behandeling verspreid over meer dan 1 kalenderjaar loopt, heeft u de keuze om u (indien nodig) alsnog beter te verzekeren voor het jaar waarin u de overzichtsfactuur van uw behandeling ontvangt. U kunt dan voor een relatief geringe premieverhoging uw eigen bijdrage aan de behandeling beperken. Lees meer over betaling.

 

Contactformulier

Go to top