Overstappen van Zorgverzekeraar?

Ieder kalenderjaar heeft u in december de mogelijk om aan te geven dat u van zorgverzekeraar over wilt stappen. Afhankelijk van uw situatie kunnen iets hogere premiekosten lonen als daardoor de polisvoorwaarden beter aansluiten bij uw zorgbehoefte. De consumentenbond geeft een overzicht van de overwegingen die u kunt hebben en de regels die gelden met betrekking tot het overstappen. Ook kunt u gebruiken maken van de zorgvergelijker van de consumentenbond.

Nederland kent in totaal tien zorgverzekeraars (concerns) die ieder op hun beurt risicodrager zijn voor meerdere labels, verzekeraars en volmachten (bron: zorgwijzer). Er zijn in 2019 meerdere verzekeraars die zonder beperkende voorwaarden een restitutiepolis aanbieden. Onderstaande opsomming staat in de rangorde van de zorgmonitor (2017) van de consumentenbond.

  1. ONVZ (Oordeel 7.9): Deze partij biedt naast een verzekering onder het eigen label ook de labels PNO en VVAA zorgverzekeringen aan. De VVAA zorgverzekering is gericht op zorgprofessionals, de PNO en ONVZ zorgverzekeringen zijn voor iedereen toegankelijk.
  2. De Friesland (Oordeel 7.8) Vrije Keus Polis.
  3. Zorg en Zekerheid (Oordeel 7.7) "Zorg vrij polis".

Alle andere restitutiepolissen stellen aanvullende voorwaarden die beperkend kunnen zijn in uw keuzevrijheid van een behandelaar of behandeling, of vereisen bijvoorbeeld dat u uw recht op privacy opgeeft. In onderstaande tabel staan per polis de aanvullende voorwaarden. Afhankelijk van uw situatie kunnen deze aanvullende voorwaarden er bijvoorbeeld toe leiden dat u toestemming moet vragen voor een behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder, uw behandelaar moet communiceren met uw zorgverzekeraar over inhoudelijke aspecten van uw behandeling, of dat u een deel van de kosten zelf moet betalen ondanks dat u een restitutiepolis heeft.

Gebruik de kolomfilters om de zoekopdracht te vernauwen. Bijvoorbeeld Beperkingen = - vernauwt de zoekopdracht tot uitsluitend restitutie zorgpolissen die geen aanvullende beperkingen hebben. In deze tabel staan alleen verzekeraars die (ook) een restitutiepolis aanbieden.


(1) Pas op: Niet wettelijk erkende beperking: Uitsluitend 1 traject BGGZ per jaar ongeacht diverse diagnoses
(2)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Traject  chronisch  in  BGGZ  niet  toegestaan  voor  individuele  vrijgevestigden!
(3)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  In  BGGZ:  Verplichting  aanwezigheid  van  onderzoeksinstrument  van  Huisarts  bij  verwijzing!
(4)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Geen  medebehandeling  toegestaan  in  BGGZ  en  SGGZ
(5)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Machtiging  vooraf  aanvragen  bij  instelling  die  niet  gecontracteerd  is
(6)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Behandeling  (DBC)  tot  maximaal  6000  minuten
(7)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Psychoanalytische  psychotherapie  machtiging  vooraf  aanvragen
(8)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Machtiging  vooraf  aanvragen  in  SGGZ  bij  verslaving  bij  niet  gecontracterde  zorgaanbieder
(9)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Geen  100%  vergoeding  in  SGGZ  bij  verslaving

 

Bovenstaande tabel is gebaseerd op de tabel met restitutiepolissen 2019 die is opgesteld door de ContractVrije Psycholoog. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

 

Wachttijd

Momenteel worden er geen nieuwe patiënten aangenomen. Vanaf september 2021 is er waarschijnlijk weer plek voor zwangeren/pas bevallen vrouwen.

Wilt u ook veilig en privé communiceren over uw gezondheidsklachten? Mail dan met een gratis protonmailadres. Lees meer >>>

Ga naar boven