Overstappen van Zorgverzekeraar?

Ieder kalenderjaar heeft u in december de mogelijk om aan te geven dat u van zorgverzekeraar over wilt stappen. Afhankelijk van uw situatie kunnen iets hogere premiekosten lonen als daardoor de polisvoorwaarden beter aansluiten bij uw zorgbehoefte. De consumentenbond geeft een overzicht van de overwegingen die u kunt hebben en de regels die gelden met betrekking tot het overstappen.

Nederland kent in totaal negen zorgverzekeraars (concerns) die ieder op hun beurt risicodrager zijn voor meerdere labels, verzekeraars en volmachten (bron: zorgwijzer). Er is voor 2018 slechts 1 verzekeraar die zonder beperkende voorwaarden een restitutiepolis aanbiedt. Dit is ONVZ. Deze partij biedt naast een verzekering onder het eigen label ook de labels PNO en VVAA zorgverzekeringen aan. De VVAA zorgverzekering is gericht op zorgprofessionals, de PNO en ONVZ zorgverzekeringen zijn voor iedereen toegankelijk. De PNO zorgverzekering is goedkoper dan de zorgverzekering onder het ONVZ label. Zowel de PNO zorgverzekering als de ONVZ zorgverzekering scoren hoog bij de zorgmonitor van de consumentenbond.

Alle andere restitutiepolissen stellen aanvullende voorwaarden die beperkend kunnen zijn in uw keuzevrijheid van een behandelaar of behandeling, of vereisen bijvoorbeeld dat u uw recht op privacy opgeeft. In onderstaande tabel staan per polis de aanvullende voorwaarden. Afhankelijk van uw situatie kunnen deze aanvullende voorwaarden er bijvoorbeeld toe leiden dat u toestemming moet vragen voor een behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder, uw behandelaar moet communiceren met uw zorgverzekeraar over inhoudelijke aspecten van uw behandeling, of dat u een deel van de kosten zelf moet betalen ondanks dat u een restitutiepolis heeft.

Gebruik de kolomfilters om de zoekopdracht te vernauwen. Bijvoorbeeld % RP = 100 vernauwt de zoekopdracht tot uitsluitend restitutie zorgpolissen.


(1)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  BGGZ  Verplichting  aanwezigheid  van  onderzoeksinstrument  van  Huisarts  bij  verwijzing!
(2)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Traject  chronisch  in  BGGZ  niet  toegestaan  voor  alle  vrijgevestigden!
(3)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  1  traject  BGGZ  per  jaar  en  na  afsluiting  2  maanden  geen  behandeling  toegestaan!
(4)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Geen  medebehandeling  toegestaan  in  BGGZ  en/of  SGGZ
(5)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Machtiging  vooraf  aanvragen  bij  instelling  die  niet  gecontracteerd  is
(6)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Behandeling  (DBC)  van  vrijgevestigden  tot  maximaal  6000  minuten
(7)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Kunnen  behandelinformatie  opvragen  om  declaratie  te  controleren
(8)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Psychoanalytische  psychotherapie  machtiging  vooraf  aanvragen

 Deze tabel met restitutiepolissen 2018 is opgesteld door de ContractVrije Psycholoog. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

 

Wachttijd

Momenteel worden er geen nieuwe patiënten aangenomen. Vanaf september 2021 is er waarschijnlijk weer plek voor zwangeren/pas bevallen vrouwen.

Wilt u ook veilig en privé communiceren over uw gezondheidsklachten? Mail dan met een gratis protonmailadres. Lees meer >>>

Ga naar boven