Overstappen van Zorgverzekeraar?

Ieder kalenderjaar heeft u in december de mogelijkheid om aan te geven dat u van zorgverzekeraar over wilt stappen. Afhankelijk van uw situatie kunnen iets hogere premiekosten lonen als daardoor de polisvoorwaarden beter aansluiten bij uw zorgbehoefte. De consumentenbond geeft een overzicht van de overwegingen die u kunt hebben en de regels die gelden met betrekking tot het overstappen. Ook kunt u gebruiken maken van de zorgvergelijker van de consumentenbond. Er zijn veel meer zorgvergelijkers, maar wees kritisch (Bron: ConsuWijzer) en neem ook kennis van deze tips bij het kiezen van een zorgverzekering.

Nederland kent in totaal elf zorgverzekeraars (concerns) die ieder op hun beurt risicodrager zijn voor meerdere labels, verzekeraars en volmachten (bron: zorgwijzer). Er zijn in 2021 meerdere verzekeraars die een restitutiepolis aanbieden (onder verschillende labels). Voor een behandeling in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg geeft een resitutiepolis in beginsel recht op een vergoeding van 100% van het NZA tarief, ook bij niet gecontracteerde zorgaanbieders. Het is echter raadzaam om u goed te laten informeren over de vraag of uw behandeling volledig gedekt wordt of dat de verzekeraar aanvullende voorwaarden stelt. Treed hierover van te voren over in gesprek met uw (beoogde) verzekeraar. Verzekeraars die een restitutiepolis aanbieden in 2021 staan weergegeven in onderstaande tabel. 

Gebruik de kolomfilters om de zoekopdracht te vernauwen. Bijvoorbeeld Beperkingen = - vernauwt de zoekopdracht tot uitsluitend restitutie zorgpolissen die geen aanvullende beperkingen hebben. In deze tabel staan alleen verzekeraars die (ook) een restitutiepolis aanbieden.


(1) Pas op: Traject chronisch in BGGZ niet toegestaan voor individuele vrijgevestigden!
(2) Pas op: Machtiging vooraf aanvragen in SGGZ bij ambulante behandeling van verslaving
(3) Pas op: Acte van Cessie niet toegestaan (Acte van Cessie is de mogelijkheid om een vordering over te dragen aan een ander)

Bovenstaande tabel is gebaseerd op de tabel met restitutiepolissen 2021 die is opgesteld door de ContractVrije Psycholoog. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

 

Praktijk Lastage beschikt over een kwaliteitsstatuut. Dit is een document waarin staat aangegeven wat Praktijk Lastage geregeld heeft op het gebied van kwaliteit van en verantwoording rondom curatieve geestelijke gezondheidszorg. Veel van de informatie in het kwaliteitsstatuut staat op deze website. U kunt bij Zorg in zicht een tabel downloaden waarin staat of zorgaanbieders in de GGZ over een geldig kwaliteitstatuut beschikken. Om het u gemakkelijker te maken staat op deze pagina de kerninformatie uit dit bestand met betrekking tot Prakijk Lastage weergegeven. Een model kwaliteitsstatuut kunt u ook downloaden bij Zorg in zicht.


Bron: Zorg in zicht. Peildatum: 21-12-2017

Overstappen van Zorgverzekeraar?

Ieder kalenderjaar heeft u in december de mogelijk om aan te geven dat u van zorgverzekeraar over wilt stappen. Afhankelijk van uw situatie kunnen iets hogere premiekosten lonen als daardoor de polisvoorwaarden beter aansluiten bij uw zorgbehoefte. De consumentenbond geeft een overzicht van de overwegingen die u kunt hebben en de regels die gelden met betrekking tot het overstappen.

Nederland kent in totaal negen zorgverzekeraars (concerns) die ieder op hun beurt risicodrager zijn voor meerdere labels, verzekeraars en volmachten (bron: zorgwijzer). Er is voor 2018 slechts 1 verzekeraar die zonder beperkende voorwaarden een restitutiepolis aanbiedt. Dit is ONVZ. Deze partij biedt naast een verzekering onder het eigen label ook de labels PNO en VVAA zorgverzekeringen aan. De VVAA zorgverzekering is gericht op zorgprofessionals, de PNO en ONVZ zorgverzekeringen zijn voor iedereen toegankelijk. De PNO zorgverzekering is goedkoper dan de zorgverzekering onder het ONVZ label. Zowel de PNO zorgverzekering als de ONVZ zorgverzekering scoren hoog bij de zorgmonitor van de consumentenbond.

Alle andere restitutiepolissen stellen aanvullende voorwaarden die beperkend kunnen zijn in uw keuzevrijheid van een behandelaar of behandeling, of vereisen bijvoorbeeld dat u uw recht op privacy opgeeft. In onderstaande tabel staan per polis de aanvullende voorwaarden. Afhankelijk van uw situatie kunnen deze aanvullende voorwaarden er bijvoorbeeld toe leiden dat u toestemming moet vragen voor een behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder, uw behandelaar moet communiceren met uw zorgverzekeraar over inhoudelijke aspecten van uw behandeling, of dat u een deel van de kosten zelf moet betalen ondanks dat u een restitutiepolis heeft.

Gebruik de kolomfilters om de zoekopdracht te vernauwen. Bijvoorbeeld % RP = 100 vernauwt de zoekopdracht tot uitsluitend restitutie zorgpolissen.


(1)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  BGGZ  Verplichting  aanwezigheid  van  onderzoeksinstrument  van  Huisarts  bij  verwijzing!
(2)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Traject  chronisch  in  BGGZ  niet  toegestaan  voor  alle  vrijgevestigden!
(3)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  1  traject  BGGZ  per  jaar  en  na  afsluiting  2  maanden  geen  behandeling  toegestaan!
(4)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Geen  medebehandeling  toegestaan  in  BGGZ  en/of  SGGZ
(5)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Machtiging  vooraf  aanvragen  bij  instelling  die  niet  gecontracteerd  is
(6)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Behandeling  (DBC)  van  vrijgevestigden  tot  maximaal  6000  minuten
(7)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Kunnen  behandelinformatie  opvragen  om  declaratie  te  controleren
(8)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Psychoanalytische  psychotherapie  machtiging  vooraf  aanvragen

 Deze tabel met restitutiepolissen 2018 is opgesteld door de ContractVrije Psycholoog. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

 

Overstappen van Zorgverzekeraar?

Ieder kalenderjaar heeft u in december de mogelijk om aan te geven dat u van zorgverzekeraar over wilt stappen. Afhankelijk van uw situatie kunnen iets hogere premiekosten lonen als daardoor de polisvoorwaarden beter aansluiten bij uw zorgbehoefte. De consumentenbond geeft een overzicht van de overwegingen die u kunt hebben en de regels die gelden met betrekking tot het overstappen. Ook kunt u gebruiken maken van de zorgvergelijker van de consumentenbond.

Nederland kent in totaal tien zorgverzekeraars (concerns) die ieder op hun beurt risicodrager zijn voor meerdere labels, verzekeraars en volmachten (bron: zorgwijzer). Er zijn in 2019 meerdere verzekeraars die zonder beperkende voorwaarden een restitutiepolis aanbieden. Onderstaande opsomming staat in de rangorde van de zorgmonitor (2017) van de consumentenbond.

  1. ONVZ (Oordeel 7.9): Deze partij biedt naast een verzekering onder het eigen label ook de labels PNO en VVAA zorgverzekeringen aan. De VVAA zorgverzekering is gericht op zorgprofessionals, de PNO en ONVZ zorgverzekeringen zijn voor iedereen toegankelijk.
  2. De Friesland (Oordeel 7.8) Vrije Keus Polis.
  3. Zorg en Zekerheid (Oordeel 7.7) "Zorg vrij polis".

Alle andere restitutiepolissen stellen aanvullende voorwaarden die beperkend kunnen zijn in uw keuzevrijheid van een behandelaar of behandeling, of vereisen bijvoorbeeld dat u uw recht op privacy opgeeft. In onderstaande tabel staan per polis de aanvullende voorwaarden. Afhankelijk van uw situatie kunnen deze aanvullende voorwaarden er bijvoorbeeld toe leiden dat u toestemming moet vragen voor een behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder, uw behandelaar moet communiceren met uw zorgverzekeraar over inhoudelijke aspecten van uw behandeling, of dat u een deel van de kosten zelf moet betalen ondanks dat u een restitutiepolis heeft.

Gebruik de kolomfilters om de zoekopdracht te vernauwen. Bijvoorbeeld Beperkingen = - vernauwt de zoekopdracht tot uitsluitend restitutie zorgpolissen die geen aanvullende beperkingen hebben. In deze tabel staan alleen verzekeraars die (ook) een restitutiepolis aanbieden.


(1) Pas op: Niet wettelijk erkende beperking: Uitsluitend 1 traject BGGZ per jaar ongeacht diverse diagnoses
(2)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Traject  chronisch  in  BGGZ  niet  toegestaan  voor  individuele  vrijgevestigden!
(3)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  In  BGGZ:  Verplichting  aanwezigheid  van  onderzoeksinstrument  van  Huisarts  bij  verwijzing!
(4)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Geen  medebehandeling  toegestaan  in  BGGZ  en  SGGZ
(5)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Machtiging  vooraf  aanvragen  bij  instelling  die  niet  gecontracteerd  is
(6)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Behandeling  (DBC)  tot  maximaal  6000  minuten
(7)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Psychoanalytische  psychotherapie  machtiging  vooraf  aanvragen
(8)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Machtiging  vooraf  aanvragen  in  SGGZ  bij  verslaving  bij  niet  gecontracterde  zorgaanbieder
(9)  Pas  op:  Niet  wettelijk  erkende  beperking:  Geen  100%  vergoeding  in  SGGZ  bij  verslaving

 

Bovenstaande tabel is gebaseerd op de tabel met restitutiepolissen 2019 die is opgesteld door de ContractVrije Psycholoog. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

 

Wachttijd

Momenteel worden er geen nieuwe patiënten aangenomen. Vanaf april 2021 is er waarschijnlijk weer plek voor zwangeren/pas bevallen vrouwen.

Wilt u ook veilig en privé communiceren over uw gezondheidsklachten? Mail dan met een gratis protonmailadres. Lees meer >>>

Ga naar boven