Overstappen van Zorgverzekeraar?

Ieder kalenderjaar heeft u in december de mogelijk om aan te geven dat u van zorgverzekeraar over wilt stappen. Afhankelijk van uw situatie kunnen iets hogere premiekosten lonen als daardoor de polisvoorwaarden beter aansluiten bij uw zorgbehoefte. De consumentenbond geeft een overzicht van de overwegingen die u kunt hebben en de regels die gelden met betrekking tot het overstappen. Ook kunt u gebruiken maken van de zorgvergelijker van de consumentenbond. Er zijn veel meer zorgvergelijkers, maar wees kritisch (Bron: ConsuWijzer) en neem ook kennis van deze tips bij het kiezen van een zorgverzekering.

Nederland kent in totaal elf zorgverzekeraars (concerns) die ieder op hun beurt risicodrager zijn voor meerdere labels, verzekeraars en volmachten (bron: zorgwijzer). Er zijn in 2020 meerdere verzekeraars die zonder beperkende voorwaarden een restitutiepolis aanbieden. Onderstaande opsomming staat in de rangorde van de zorgmonitor (2017) van de consumentenbond. De consumentenbond heeft op het moment dat deze pagina is aangemaakt, nog geen informatie over de waardering in 2018  van consumenten voor hun zorgverzekering op de website staan. Vandaar dat deze cijfers uit 2017 gebruikt zijn.

  1. ONVZ (Oordeel 7.9): Deze partij biedt naast een verzekering onder het eigen label ook de labels PNO en VVAA zorgverzekeringen aan. De VVAA zorgverzekering is gericht op zorgprofessionals, de PNO en ONVZ zorgverzekeringen zijn voor iedereen toegankelijk.
  2. Zorg en Zekerheid (Oordeel 7.7) "Zorg vrij polis".
  3. Aevita heeft een volmacht van VGZ (Oordeel 7.1) "Basis Restitutie" polis.

Alle andere restitutiepolissen stellen aanvullende voorwaarden die beperkend kunnen zijn in uw keuzevrijheid van een behandelaar of behandeling, of vereisen bijvoorbeeld dat u uw recht op privacy opgeeft. In onderstaande tabel staan per polis de aanvullende voorwaarden. Afhankelijk van uw situatie kunnen deze aanvullende voorwaarden er bijvoorbeeld toe leiden dat u toestemming moet vragen voor een behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder, uw behandelaar moet communiceren met uw zorgverzekeraar over inhoudelijke aspecten van uw behandeling, of dat u een deel van de kosten zelf moet betalen ondanks dat u een restitutiepolis heeft.

Gebruik de kolomfilters om de zoekopdracht te vernauwen. Bijvoorbeeld Beperkingen = - vernauwt de zoekopdracht tot uitsluitend restitutie zorgpolissen die geen aanvullende beperkingen hebben. In deze tabel staan alleen verzekeraars die (ook) een restitutiepolis aanbieden.


(1) Pas op: Uitsluitend 1 traject BGGZ per jaar, daarna toestemming/machtiging vereist                                    
(2) Pas op: Traject chronisch in BGGZ alleen toegestaan in instellingen                                    
(3) Pas op: Acte van Cessie niet toegestaan (Acte van Cessie is de mogelijkheid om een vordering over te dragen aan ander)                                    
(4) Pas op: Machtiging vooraf aanvragen in SGGZ bij behandeling verslaving

Bovenstaande tabel is gebaseerd op de tabel met restitutiepolissen 2020 die is opgesteld door de ContractVrije Psycholoog. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

 

Wachttijd

Momenteel worden er geen nieuwe patiënten aangenomen. Vanaf september 2021 is er waarschijnlijk weer plek voor zwangeren/pas bevallen vrouwen.

Wilt u ook veilig en privé communiceren over uw gezondheidsklachten? Mail dan met een gratis protonmailadres. Lees meer >>>

Ga naar boven