U kunt bij Praktijk Lastage ook zonder verwijzing terecht. Het tarief van de psychiater zult u dan zelf moeten betalen. De mogelijkheid om de psychiater te consulteren zonder verwijzing is mogelijk toch interessant voor u. Hieronder worden de mogelijke situaties en voordelen puntsgewijs behandeld.

 • Indien u niet beschikt over een Nederlandse zorgverzekering, kunt u toch de specialistische medische zorg inkopen waar u behoefte aan heeft.
 • Ook kan het zijn dat u op heel korte termijn slechts enkele malen een psychiater zou willen consulteren, zonder dat anderen daar weet van hebben.
 • Ook zou u mogelijk een psychiater willen consulteren indien u op zoek bent naar verdieping in uw bewustzijn en handelen, zonder dat u een psychiatrische diagnose volgens de DSM wenst te krijgen. U kunt dan wel beschikken over de medisch specialistische en therapeutische kennis van de psychiater zonder dat u 'ziek' bent. Dergelijke gesprekken, die meer het karakter van coachingsgesprekken hebben, worden soms vergoed door een werkgever of opleiding in het kader van persoonlijke en loopbaanontwikkelingstrajecten. Onder voorwaarden zijn deze kosten belastingaftrekbaar. Informeer hiernaar bij de belastingdienst.
 • U kunt uw redenen hebben waarom u absoluut anoniem wilt blijven en de wettelijk vastgelegde privacy clausule (zie: Privacy) voor u niet toereikend is. Voor een consultatie zonder verwijzing en zonder diagnose geldt geen wettelijke informatieplicht, zoals deze er wel is voor de vanuit de basiszorg geleverde zorg. Daarnaast geldt wel het beroepsgeheim van de medisch specialist.

 

Het tarief in 2017 voor een consult zonder verwijzing is €150,- per 60 minuten. Dit tarief wordt naar rato van de daadwerkelijk bestede tijd verrekend. Over dit tarief is 21% BTW verschuldigd, omdat het geen wettelijk verzekerde zorg betreft. Indien u specifieke gegevens op uw factuur wenst voor bijvoorbeeld uw niet-Nederlandse zorgverzekering of om voor eventuele belastingteruggave in aanmerking te komen, wordt u vriendelijke verzocht dit op tijd aan te geven.

Contactformulier

 

Waarvoor kunt u bij Praktijk Lastage terecht?

Praktijk Lastage biedt:

 • Diagnostiek en behandeling van klachten en/of begeleiding tijdens en in het eerst jaar na de zwangerschap. Dit kan behandeling van klachten zijn, met of zonder medicatie, maar ook begeleiding als er eerder rondom de zwangerschap klachten zijn geweest en die graag voorkomen worden dan wel tijdig behandeld. Zo wordt er o.a. samen met u en uw partner een signaleringsplan gemaakt.
 • Daarnaast biedt Praktijk Lastage diagnostiek en behandeling bij stemmingsklachten, angstklachten en klachten in de interactie met uzelf en anderen (persoonlijkheidsproblematiek).

 

De conclusies van het diagnostische proces worden na de intake met u besproken en u krijgt een behandeladvies. Het behandeladvies valt meestal in 1 van de 3 onderstaande trajecten:

 • Met uw instemming volgt u een behandeling bij Praktijk Lastage.
 • U krijgt het advies hulp te zoeken bij een instelling die voor uw specifieke problematiek behandelmogelijkheden biedt.
 • U wordt terugverwezen naar de huisarts met een behandeladvies.

Praktijk Lastage kan niet behandelen:

Alle zorg die een 24/7 bereikbaarheid vereist, zoals bij mensen met psychotische stoornissen, ernstige verslavingsproblematiek en/of ernstige sociale problematiek.

Behandelvormen

Een behandeling bij Praktijk Lastage valt altijd in één van 3 categorieën: medicamenteuze behandeling, psychotherapie, een combinatie van medicamenteuze behandeling en psychotherapie. De behandeling volgt in beginsel altijd een door de beroepsgroep daartoe opgestelde richtlijn (link 1, link 2, link 3).

IMG 1355 smallerU bent op zoek naar een effectieve behandeling voor uw klachten. Een behandeling in de gespecialiseerde GGZ gaat altijd over onderwerpen die u persoonlijk sterk raken. Het is daarom goed voorstelbaar dat u het prettig en belangrijk vindt om voorafgaand aan uw keuze voor een behandelaar te weten met wie u te maken krijgt en over welke professionele kwalificaties en ervaring deze behandelaar beschikt.

Indien u kiest voor Praktijk Lastage zal het hele traject van diagnose en behandeling uitgevoerd worden door Angela de Groot (1975). Zij is arts en heeft als medisch specialisme psychiatrie. Mw. De Groot heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Academisch Medisch Centrum (AMC; artsexamen: mei 2005). Haar specialisatie tot psychiater heeft zij afgerond in november 2010 bij het Leids Universitair Medisch Centrum.

Tijdens haar specialisatie heeft Mw. De Groot gewerkt bij de consultatieve dienst van de afdeling psychiatrie in het LUMC, op de gesloten opname afdeling van GGZ Leiden te Oegstgeest en bij de polikliniek voor stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen van GGZ Leiden en omstreken. Daarna heeft mw. De Groot in het kader van haar specialisatie gewerkt bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam en het Acuut Behandelteam Centrum/Oud West. Tot slot volgde zij een keuzestage ter afronding van de opleiding tot psychiater bij het Centrum voor Psychotherapie en Nederlands Psychoanalytisch Instituut.

Mw. De Groot vervolgde haar loopbaan in februari 2011 als teampsychiater bij De Hoofdlijn, praktijk voor psychotherapie en psychiatrie, alwaar zij tot mei 2016 werkzaam is. Daar heeft ze zich bekwaamd in het kleinschalig en patiëntgericht werken.  Zij blijft haar kennis en vaardigheden bijhouden en uitbreiden. Mw. De Groot heeft onlangs de vervolgopleiding EMDR afgerond. Zij heeft veel ervaring met de behandeling van:

 • Stemmingsstoornissen (bijvoorbeeld: depressie).
 • Angststoornissen.
 • Persoonlijkheidsstoornissen.
 • Eetstoornissen als secundaire diagnose.
 • Traumaverwerking, eventueel met behulp van EMDR.
 • Psychische klachten tijdens de zwangerschap (evt adviezen ten behoeve van medicatiegebruik).

Persoonlijke benadering

Ik ben en zie mijzelf als medisch specialist. Ik probeer u te begeleiden naar een langdurige verlichting van uw psychische klachten door middel van wetenschappelijk bewezen effectieve strategieën. Zo zou ik u kunnen voorstellen om een periode medicatie te gebruiken ter verlichting van uw klachten indien dit medisch geïndiceerd is, en u daarnaast psychotherapie te geven. De keuze of u een dergelijk advies opvolgt is aan u en de argumenten voor en tegen bijv gebruik van medicatie zullen uiteraard onderdeel van de gesprekken zijn die wij met elkaar voeren. Mijn psychotherapeutische houding is er op gericht om u te steunen en te begeleiden naar het verminderen van uw klachten, zowel op korte als lange termijn. Hierbij kijk ik naar u open, onbevooroordeeld en vanuit een modern psychodynamisch perspectief. Het tempo van de therapie wordt door u bepaald, omdat een verandering in hoe u naar bijvoorbeeld uw angsten, gebeurtenissen in uw leven of uzelf kijkt zich niet laat dwingen.

Lidmaatschappen:

Aanmeldingsprocedure

Welkom op de website van Praktijk Lastage. Praktijk Lastage is een praktijk voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. U kunt er terecht als u hulp zoekt van een psychiater bij gezondheidsproblemen of klachten van psychische aard. U kunt contact opnemen over de behandelmogelijkheden en eventuele wachttijd indien u een verwijzing heeft gekregen voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Meestal wordt u door uw huisarts doorverwezen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zonder verwijzing de psychiater te consulteren.

Contactformulier

De "kenmerken van" en "behandelmogelijkheden bij" Praktijk Lastage:

 • Bij Praktijk Lastage kunt u terecht voor begeleiding en behandeling tijdens en in het eerst jaar na de zwangerschap. Dit kan behandeling van klachten zijn, met of zonder medicatie, maar ook begeleiding als er eerder rondom de zwangerschap klachten zijn geweest en die graag voorkomen worden dan wel tijdig behandeld. Zo wordt er o.a. samen met u en uw partner een signaleringsplan gemaakt.
 • Daarnaast biedt Praktijk Lastage diagnostiek en behandeling bij stemmingsklachten, angstklachten en klachten in de interactie met jezelf en anderen (persoonlijkheidsproblematiek)
 • Diagnostiek en behandeling van uw klachten worden altijd door een ervaren psychiater uitgevoerd, volgens actuele geneeskundige inzichten en richtlijnen.
 • Praktijk Lastage heeft geen contracten met zorgverzekeraars, maar biedt wel zorg die vergoed wordt vanuit de basiszorg.
 • Praktijk Lastage biedt de mogelijkheid om een privacyverklaring op te stellen. Uw hoofddiagnose wordt dan niet bekend gemaakt aan uw verzekeraar en/of er worden geen behandelingsgegevens aangeleverd aan het DBC informatiesysteem.
 • Praktijk Lastage biedt ook de mogelijkheid om zonder verwijzing de psychiater te consulteren. Het is niet mogelijk om bij een los consult medicatie op recept te verstrekken.
 • Praktijk Lastage beschikt over een kwaliteitsstatuut. Deze is op verzoek in te zien in de praktijk. De informatie staat grotendeels ook op deze website
 • Praktijk Lastage bevindt zich in het souterrain van een onlangs gerestaureerd rijksmonument in het centrum van Amsterdam, vlakbij het Centraal Station. Vanwege de ligging in het souterrain is de praktijk helaas minder toegankelijk voor minder validen. Informeer naar de mogelijkheden middels het contactformulier.
 • Praktijk Lastage is goed bereikbaar met fiets, openbaar vervoer en auto.
 • De praktijk dankt haar naam aan de Lastage buurt, in het historische centrum van Amsterdam.

Lees meer over:

ZorgaanbodKennismaken met de psychiaterPraktijk zonder contracten: wat betekent dat?Consult zonder verwijzingLocatie en contact

Wachttijd

Momenteel worden er geen nieuwe patiënten aangenomen. Vanaf december 2020 is er waarschijnlijk weer plek voor zwangeren/pas bevallen vrouwen.

Wilt u ook veilig en privé communiceren over uw gezondheidsklachten? Mail dan met een gratis protonmailadres. Lees meer >>>

Ga naar boven